Posted by: ramrajya | July 1, 2015

உங்கள் சிந்தனைக்கு சில மணியான செய்திகள்.

உங்கள் சிந்தனைக்கு சில மணியான செய்திகள்.

வாழைபழம் சாப்பிடுங்க,கம்போடியாவில் மகாபாரதம்,

தூங்கு மூஞ்சிகளுக்கு…!

 நீங்கள் தெரிந்தது கொள்ள வேண்டிய சில செய்திகளை, உங்கள் சிந்தனைக்கு விருந்தாக சொல்லி உள்ளேன். எனது வீடியோ தமிழ் உரை மூலம் கேட்டு பயனடையலாம். நண்பர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்.

 நன்றி,வணக்கம்.

 https://youtu.be/ukXPZP2_II8


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: